هاست ربات تلگرام

ربات خود را با بهترین سرعت طراحی کنید!

پانصد و دوازده مگابایتی


512 مگابایت فضا
وب سرور لایت اسپید
انتخاب ورژن php
کنترل پنل CPanel
بکاپ گیری هفتگی
هارد SSD
مخصوص ربات تلگرام
انتی شل imunify360
آلمان

یک گیگابایتی


1024 مگابایت فضا
وب سرور لایت اسپید
انتخاب ورژن php
کنترل پنل CPanel
بکاپ گیری هفتگی
هارد SSD
مخصوص ربات تلگرام
انتی شل imunify360
آلمان

دو گیگابایتی


2048 مگابایت فضا
وب سرور لایت اسپید
انتخاب ورژن php
کنترل پنل CPanel
بکاپ گیری هفتگی
هارد SSD
مخصوص ربات تلگرام
انتی شل imunify360
آلمان

سه گیگابایتی


3072 مگابایت فضا
وب سرور لایت اسپید
انتخاب ورژن php
کنترل پنل CPanel
بکاپ گیری هفتگی
هارد SSD
مخصوص ربات تلگرام
انتی شل imunify360
آلمان

چهار گیگابایتی


4096 مگابایت فضا
وب سرور لایت اسپید
انتخاب ورژن php
کنترل پنل CPanel
بکاپ گیری هفتگی
هارد SSD
مخصوص ربات تلگرام
انتی شل imunify360
آلمان

پنج گیگابایتی


5120 مگابایت فضا
وب سرور لایت اسپید
انتخاب ورژن php
کنترل پنل CPanel
بکاپ گیری هفتگی
هارد SSD
مخصوص ربات تلگرام
انتی شل imunify360
آلمان